NHÀ HÀNG KHÓI THƠM

Thông tin công trình  
Tên công trình: Nhà Hàng Khói Thơm
Địa điểm: 29 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP.HCM
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế thời trang và cung cấp & lắp dựng Bàn – Ghế – Quầy Bar
Di chuyển lên đầu