Thông tin công trình  
Tên công trình: Công viên Midori Park
Địa điểm: Trung tâm thành phố Bình Dương
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế cảnh quan
Di chuyển lên đầu