MIDORI PARK

Thông tin công trình  
Tên công trình: Công viên Midori Park
Địa điểm: Trung tâm thành phố Bình Dương
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế cảnh quan

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu