NHÀ HÀNG CENTRAL PARC BÁNH MỲ

Thông tin công trình  
Tên công trình: Nhà Hàng CENTRAL PARC Bánh Mì
Thời gian thực hiện: 2012
Địa điểm: 7 Bis Hàn Thuyên, Quận 1, TP.HCM
Dịch vụ cung cấp: Cung cấp & lắp dựng Bàn – Ghế – Quầy Bar
Giá trị thực hiện: 46 triệu đồng

 

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu