NHÀ HÀNG BLANCHY STREET

Thông tin công trình  
Tên công trình: Nhà Hàng BLANCHY STREET
Thời gian thực hiện: 2012
Địa điểm: 74 Hai Bà Trưng, Quận 1, Sài Gòn
Dịch vụ cung cấp: Cung cấp & lắp dựng Bàn – Ghế – Quầy Bar
Giá trị thực hiện: 180 triệu đồng

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu