NHÀ HÀNG AU PARC

Thông tin công trình  
Tên công trình: Nhà Hàng AU PARC
Thời gian thực hiện: 2012
Địa điểm: 23 Hàn Thuyên, Quận 1, TP.HCM
Dịch vụ cung cấp: Cung cấp & lắp dựng Bàn – Ghế – Quầy Bar.
Giá trị thực hiện: 196,1 triệu đồng

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu