SHOWROOM MG AUTOMOBILE

Thông tin công trình  
Tên công trình: SHOWROOM MG FORD VÕ VĂN KIỆT
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH FX AUTO
Thời gian thực hiện: 11/2021 – 02/2022
Địa điểm 1670 Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM
Dịch vụ cung cấp: Thi công phần kết cấu – hoàn thiện – MEP
Giá trị thực hiện: 5.5 tỷ đồng

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu