SHOWROOM MG AUTOMOBILE

Thông tin công trình 

  • Tên công trình: SHOWROOM MG FORD VÕ VĂN KIỆT
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH FX AUTO
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến 12/2021 – 02/22
  • Địa điểm xây dựng: 1670 Võ Văn Kiệt, quận 8
  • Dich vu cung cấp: Thi công xây dựng và hoàn thành
  • Giá trị thực hiện: 4.6 tỷ đồng

Hình ảnh sơ bộ dự án

.

.

.

.

 

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu