Nhà máy King Jim Vietnam

Thông tin công trình  
Tên công trình:  Nhà máy King Jim Vietnam
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH KING JIM VIỆT NAM
Thời gian thực hiện: 11/10/2007-15/05/2008
Địa điểm KCN Mỹ Phước 3 IP, Bến Cát, Bình Dương
Dịch vụ cung cấp: Thi công phần kết cấu – hoàn thiện – MEP
Giá trị thực hiện: 33 tỷ đồng

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu