KHU DÂN CƯ AN PHÁT

Thông tin côngtrình:
Tên công trình: KHU DÂN CƯ AN PHÁT
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HOÀN ĐỨC
Thời gian thực hiện: 10/2019 – 10/2020
Địa điểm xây dựng: TÂN BÌNH, DĨ AN, BÌNH DUONG
Dich vu cungcấp: THI CÔNG XÂY LẮP, MEP
Giá trị thực hiện: 33.6 tỷ

Hình ảnh

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu