KHU DÂN CƯ AN PHÁT

Thông tin công trình  
Tên công trình: Khu dân cư An Phát
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Hoàn Đức
Thời gian thực hiện: 10/2019 – 10/2020
Địa điểm Tân Bình – Dĩ An – Bình Dương
Dịch vụ cung cấp: Thi công phần kết cấu – hoàn thiện mặt ngoài – MEP
Giá trị thực hiện: 33.6 tỷ

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Di chuyển lên đầu